Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-06-2022 11:20

Ngày 09/6/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giao diện Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên website

Theo đó, việc ban hành triển khai Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số của quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên và nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Kế hoạch được thực hiện đồng bộ tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng được gán địa chỉ số là nhà ở, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất nào cần xác định vị trí để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, nhà nước và toàn xã hội.

Nội dung của Kế hoạch gồm tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định; Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các nhiệm vụ triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế mẫu Biển địa chỉ số thống nhất trong toàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai đưa ứng dụng bản đồ số vào sử dụng phục vụ quản lý các lĩnh vực, các ngành; trong năm 2022 đưa ít nhất một bản đồ số vào sử dụng; Tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thông báo địa chỉ số của các đối tượng cho UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng; Tổng kết Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

Nguyễn LoanThống kê truy cập

Đang truy cập: 8777

Tổng truy cập: 5990348

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn