Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

12-05-2022 10:56

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy nhanh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn tỉnh nhằm hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hộ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

thực hiện chuyển đổi số trong kinh doanh

Kế hoạch cũng đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Truyền thông, tuyên truyền; Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phối triển khai thực hiện; các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền.

Theo Đề án Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ gồm: chưa chuyển đổi số; khởi động, bắt đầu, hình thành, nâng cao và dẫn dắt.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánh giá của tư vấn độc lập hoặc đánh giả của Sở Thông tin và Truyền thông. Doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng nhận và dử dụng Chứng nhận để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình Chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

                                                                                        Thu HươngThống kê truy cập

Đang truy cập:7126

Tổng truy cập: 5817850

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn