Kết quả thực hiện Đề án 06 trong triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

09-06-2022 17:17

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, có các văn bản từ Trung ương, tỉnh hướng dẫn kịp thời trong việc xây dựng kế hoạch cũng như cung cấp vắc xin, lựa chọn đối tượng tiêm cho chiến dịch.

Ngày 29/4/2022, Sở Y tế đã phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” với lãnh đạo UBND huyện/thành phố, lãnh đạo Công an huyện/thành phố và các cơ sở tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn. Hội nghị đã đưa ra các giải pháp phối hợp và đẩy mạnh công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo đúng tiến độ Bộ Y tế đã đề ra, triển khai công tác tuyên truyền đến người dân về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và “Hộ chiếu vắc xin” khi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Y tế đã phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức đi kiểm tra tại công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại các huyện, thành phố trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng.

Tính đến ngày 31/5/2022, dữ liệu tiêm chủng được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 là 2.756.537/2.924.867 mũi tiêm đạt 94,17%; Công tác xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng đã được các cơ sở y tế xử lý triệt để 2.628/2.628 phản ánh, đạt 100%; Công tác ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” đã được các cơ sở tiêm chủng COVID -19 tích cực triển khai, đã ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho 2.496.793/2.756.537 mũi tiêm đã nhập trên phần mềm, đạt 90,57%. Số đối tượng được Công an xác minh thông tin là 200.763 thông tin.

Việc liên thông dữ liệu không những phục vụ dữ liệu về tiêm chủng COVID-19 mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về tương lai như: Góp phần quản lý sức khỏe toàn dân, đẩy nhanh tiến trình về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với ngành Y tế, khám bệnh, chữa bệnh không dùng giấy, sử dụng bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh… Như vậy việc xây dựng nền tảng dữ liệu này rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh chuyển đối số với ngành Y tế, tạo mọi tiện ích cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ của ngành Y tế.

 (Xem chi tiết Báo cáo số 2102/BC-SYT ngày 01/6/2022 của Sở Y tế kết quả thực hiện Đề án 06 trong việc triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” đến ngày 31/5/2022 tại đây)./.

Thùy AnThống kê truy cập

Đang truy cập: 9937

Tổng truy cập: 5990485

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn