Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 14/4/2022

15-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 14/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 12/4/2022

13-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 12/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 09/4/2022

10-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 09/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 06/4/2022

07-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 06/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 05/4/2022

06-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 05/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 04/4/2022

05-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 04/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 03/4/2022

04-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 03/4/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 31/3/2022

01-04-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 31/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 29/3/2022

30-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 29/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 28/3/2022

29-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 28/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 27/3/2022

28-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 27/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 25/3/2022

26-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 25/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 24/3/2022

25-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 24/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 23/3/2022

24-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 23/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 21/3/2022

22-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 21/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 20/3/2022

21-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 20/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 19/3/2022

20-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 19/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 18/3/2022

19-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 18/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 17/3/2022

17-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 17/3/2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 16/3/2022

17-03-2022

Thông tin dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên số liệu tính đến 16h00' ngày 16/3/2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6302

Tổng truy cập: 5817536

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn