Quy định hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

11-02-2022 11:24

Ngày 31/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư hướng dẫn giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm; các nhà xuất bản, cơ sở in và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Nội dung chính của Thông tư bao gồm: Quy định về điều kiện, quy cách, phương thức thực hiện; Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến các chương trình, đề án thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, điều kiện về đề tài xuất bản phẩm được quy định như sau: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; Xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; văn hóa-xã hội, văn học- nghệ thuật; khoa học- công nghệ; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng; Xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại; Xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác.

Ngoài ra, Thông tư 32/2021/TT-BTTTT còn quy định điều kiện về giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước đối với Nhà xuất bản có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư, quy cách, chất lượng xuất bản phẩm đối với xuất bản phẩm in, thực hiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và pháp luật về xuất bản.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư 07/2018/TT-BTTTT.

Thùy AnThống kê truy cập

Đang truy cập: 9395

Tổng truy cập: 5990524

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn