Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022

10-01-2022 11:08

           Ngày 28/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá các dân tộc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo đến Nhân dân trong tỉnh.

Kế hoạch đề ra 07 nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm: thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên với bạn bè quốc tế; thông tin về tình hình thế giới trên các lĩnh vực; thông tin về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật và các sự kiện lịch sử quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2022; tuyên truyền, quảng bá ASEAN; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái.

Hình thức thông tin và truyền thông bao gồm: tuyên truyền trên hệ thống báo chí; tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động, sự kiện về chính trị, văn hóa, ngoại giao, thương mại, du lịch; tuyên truyền thông qua hoạt động xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc với nhiều thể loại như xuất bản phẩm, tài liệu dưới dạng sách, video clip, đĩa CD, VCD, DVD, tập sách ảnh, pano, tờ rơi, tờ gấp, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng, logo của tỉnh…; tuyên truyền thông qua các đoàn ra, đoàn vào tỉnh; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan; tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như: kênh Youtube, fanpage trên Facebook, qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, email, tin nhắn sms….

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Thùy An

Chi tiết Kế hoạch số 241/KH-UBND tại đây.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 6564577

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn