Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

12-05-2022

Sở Thông tin và Truyền thông, xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)

File âm thanh tuyên truyền: Triển khai thí điểm Tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18-03-2022

File âm thanh tuyên truyền: Triển khai thí điểm Tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tài liệu Hội nghị triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử

17-03-2022

Tài liệu Hội nghị triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử

Công khai Danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế

07-03-2022

Công khai Danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

16-02-2022

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

24-01-2022

Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

07-01-2022

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

07-01-2022

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

29-12-2021

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn băn số 6602/UBND-CNN&XD về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

20-12-2021

Kết quả thi trắc nghiệm (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Quyết định mức xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

20-12-2021

Quyết định mức xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Quyết định xếp loại chất lượng đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2021

20-12-2021

Quyết định xếp loại chất lượng đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2021

Chương trình âm thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

16-12-2021

Chương trình âm thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

16-12-2021

Chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Chương trình phát thanh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm

16-12-2021

Chương trình phát thanh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm

Chương trình phát thanh tuyên truyền phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

16-12-2021

Chương trình phát thanh tuyên truyền phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

10-12-2021

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

08-12-2021

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7598

Tổng truy cập: 5817931

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn