Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 08/4/2022

13-04-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 08/4/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 01/4/2022

04-04-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 01/4/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 30/3/2022

31-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 30/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 29/3/2022

30-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 29/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 28/3/2022

29-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 28/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 24/3/2022

25-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 24/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 23/3/2022

24-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 23/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 21/3/2022

22-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 21/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 17/3/2022

17-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 17/3/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 16/3/2022

17-03-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 16/3/2022

Danh sách Tổ công tác hỗ trợ, điều trị COVID-19 tại cộng đồng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

12-02-2022

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, để kịp thời hỗ trợ, tư vấn, điều trị người nhiễm COVID-19, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thành lập các Tổ công tác hỗ trợ, điều trị COVID-19 tại cộng đồng.

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 20/01/2022

20-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 20/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 13/01/2022

14-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 13/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 12/01/2022

13-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 12/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 11/01/2022

12-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 11/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 07/01/2022

08-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 07/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 06/01/2022

07-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch ngày 06/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/01/2022

06-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/01/2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày 04/01/2022

05-01-2022

Công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày 04/01/2022

Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-COVID, quét mã QR tại địa phương

16-11-2021

Để thống nhất, nhanh chóng triển khai ứng dụng PC-COVID và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn cơ quan báo chỉ, truyền thông của tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện công tác truyền thông về ứng dụng PC-Covid và việc quét mã QR, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7025

Tổng truy cập: 5817621

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn