Giới thiệu chung

07-03-2011

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số: 656/UBND-QĐ ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Chức năng, nhiệm vụ

06-03-2011

Theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 10 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Quyết định số: 656/UBND-QĐ ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6413

Tổng truy cập: 5817558

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn