DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Thông tin và Truyền thông
1 Đỗ Xuân Hòa Giám đốc 0902.006.113 & 02083.655.366 hoadx@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc 0913.052.260 locnd@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Quang Hiếu Phó Giám đốc 0912.988.497 hieupq@thainguyen.gov.vn
4 Đào Ngọc Tuất Phó Giám đốc 0913286232
5 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913.806.885 haily2010852gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7252

Tổng truy cập: 5817840

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn