Vietnam ICT Index 2020, Thái Nguyên xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18-05-2021 09:06

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020, là một báo cáo xếp hạng khá đầy đủ, phong phú về số liệu, về các chỉ số xếp hạng chi tiết với nhiều thành phần, có sự so sánh tương quan giữa chỉ số Vietnam ICT Index với các chỉ số kinh tế - xã hội tiêu biểu như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…Do vậy, được các Bộ, ngành, địa phương mong đợi và đánh giá cao.

Từ năm 2006, Vụ Công nghệ thông tin đã được Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ  xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index thường niên, nhằm đánh giá xếp hạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các  Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.

Ngày 26/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2020. Bộ chỉ số Vietnam ICT Index được phân thành 5 nhóm chỉ số về: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực, Ứng dụng công nghệ thông tin, Dịch vụ công trực tuyến và đánh giá về công nghiệp công nghệ thông tin của địa phương; với trên 100 chỉ tiêu và được thực hiện điều tra, thống kê và đánh giá, kiểm tra độc lập.

Thái Nguyên đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số sản xuất công nghệ thông tin

Về xếp hạng chung, Thái Nguyên xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Hạ tầng nhân lực ở vị trí 34/63; Hạ tầng kỹ thuật 57/63; Xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin 30/63; Chỉ số sản xuất công nghệ thông tin 2/63; Chỉ số dịch vụ công nghệ thông tin 21/63; Chỉ số kinh doanh công nghệ thông tin 41/63; Dịch vụ công trực tuyến 10/63 (tăng 36 bậc so với năm 2019, xếp thứ 46/63). Đối với xếp hạng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về lĩnh vực Dịch vụ công trực tuyến.

Việc nâng cao mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam nói chung cũng như các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng là hết sức trọng yếu cho việc triển khai các đề án, chiến lược trọng tâm trong thời gian tới như Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Chương trình Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - Make in Viet Nam, giúp các Bộ, ngành, địa phương nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR, PAPI và EBI, đồng thời góp phần giúp Việt Nam nâng cao thứ hạng về Chính phủ điện tử trong bảng xếp hạng EDGI của Liên hợp quốc./.

Phương Nga

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9300

Tổng truy cập: 5990473

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn