Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

10-01-2021 11:54

Ngày 30/11/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm (sau đây gọi là sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên). Việc ưu tiên được thực hiện trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau đây: Dự án đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Các hoạt động thuê, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án.

           

Ảnh nguồn Internet

Thông tư quy định tiêu chí chung đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên phải đáp ứng các tiêu chí chung sau: Có chi phí sản xuất trong nước đáp ứng quy định ưu đãi theo quy định pháp luật về đấu thầu. Có tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, nâng cấp và dịch vụ hậu mãi của nhà cung cấp.

Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm phần cứng được ưu tiên khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Các chức năng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước (nếu có). Do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam sáng tạo hoặc thiết kế hoặc sản xuất tại Việt Nam. Việc sáng tạo, thiết kế được thể hiện thông qua bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc các tài liệu khác chứng minh cho việc sáng tạo, thiết kế quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm gồm: Sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO 9001 được cấp bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tương đương; sản phẩm phải bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin đồng thời tỷ lệ chi phí cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm trên tổng doanh thu sản phẩm đó của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất đạt từ 1% trở lên.

Thông tư quy định rõ các Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm phần mềm được ưu tiên phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí; Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm nội dung thông tin số được ưu tiên phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí; Tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm; Tiêu chí cụ thể đối với dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí.

Bên cạnh việc quy định về thực hiện ưu tiên, Thông tư còn quy định việc công bố sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này để đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi tiết nội dung Thông tư 40/2020/TT-BTTTT được đăng tải trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://www.mic.gov.vn và Website của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tại địa chỉ sotttt.thainguyen.gov.vn.

                                                                                       Thu Trang  Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8763

Tổng truy cập: 5990594

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn