Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

31-08-2020 17:09

Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (ký hiệu là QCVN 32:2020/BTTTT).

Theo đó, quy chuẩn QCVN 32:2020/BTTTT áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ cung ứng dụng viễn thông.

Trạm thu phát sóng thông tin di động là một trong những công trình

chịu sự điều chỉnh của QCVN 32:2020/BTTTT

Trạm viễn thông trong quy chuẩn QCVN 32:2020/BTTTT bao gồm các công trình như: trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; trung tâm dữ liệu; trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, vệ tinh, phát chuẩn, nghiệp dư; đài phát thanh, đài truyền hình.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT quy định các nội dung: rủi ro thiệt hại cho phép do sét gây ra, tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra, biện pháp chống sét bảo vệ trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng; thực hiện công bố hợp quy chỉ tiêu mức rủi ro do sét gây ra cho trạm viễn thông phải nhỏ hơn hoặc bằng mức quy định tương ứng trong Quy chuẩn QCVN 32:2020/BTTTT.

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai quản lý các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại viễn thông theo Quy chuẩn QCVN 32:2020/BTTTT.

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021. Đồng thời, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi, ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021.

Nguyễn LoanThống kê truy cập

Đang truy cập: 8062

Tổng truy cập: 6036045

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn