Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

27-01-2021 08:12

Ngày 03/02/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 129/QĐ-BTTTT về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng Hướng dẫn này để xác định đơn giá nhân công công nghệ thông tin.

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Cụ thể, tại Nghị quyết 17/NQ-CP, một trong những nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông được giao là xây dựng văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành công nghệ thông tin.

Việc xác định đơn giá nhân công tại Hướng dẫn này theo các nguyên tắc như: Phù hợp với cấp bậc nhân công trong hoạt động lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù công việc của nhân công ứng dụng công nghệ thông tin; Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại hướng dẫn này là đơn giá nhân công công nghệ thông tin trong nước, làm việc 1 ngày là 8 giờ và làm việc 1 tháng là 26 ngày. Các thành phần chi phí trong đơn giá nhân công được xác định phù hợp với từng loại nhân công công nghệ thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hướng dẫn cụ thể, đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp được xác định theo công thức hướng dẫn tại Phụ lục 4 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời cũng quy định cấp bậc, hệ số lương nhân công công nghệ thông tin trực tiếp đó là đối với cấp bậc công nhân từ cấp bậc 1 tương ứng với hệ số lương 1,45, đến cấp bậc 7 thì hệ số lương tương ứng là 3,95; đối với cấp bậc kỹ sư từ cấp bậc 1 tương ứng với hệ số lương 2,34, đến cấp bậc 8 thì hệ số lương tương ứng là 4,51.

Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để xem xét, giải quyết./.

Tải Quyết định số 129/QĐ-BTTTT tại đây

                                                            Phương Nga

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7572

Tổng truy cập: 6035950

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn