Hướng dẫn tạo Thư mục Hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản cấp xã

19-05-2022 10:23

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đến tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Việc triển khai hệ thống phần mềm đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, đặc biệt đã thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử 4 cấp (Trung ương – tỉnh – huyện – xã) qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh. Hệ thống đã từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công tác, cải cách nền hành chính công.

Để sử dụng chức năng tạo Hồ sơ công việc điện tử, nộp Lưu trữ cơ quan theo công văn số 428/UBND-NC ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 5614/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Bài viết trên đây sẽ hướng dẫn các thao tác cụ thể giúp tạo Thư mục Hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản cấp xã.

Bước 1. Truy cập địa chỉ: egov.thainguyen.gov.vn, đăng nhập với tài khoản văn thư của các đơn vị

Bước 2. Chọn Xử lý công việc à chọn Hồ sơ công việc điện tử

Tạo thư mục Hồ sơ công việc điện tử mới: chọn Quản lý thư mục HSCV điện tử à chọn chức năng Thêm mới

Nhập các thông tin khởi tạo thư mục (nếu là thư mục đầu tiên thì sẽ không có Thư mục cha), tích chọn Đã được sử dụng à nhấn Lưu để tạo

Danh sách thư mục mới được tạo

Bước 3. Phân quyền sử dụng Thư mục Hồ sơ công việc điện tử

+ Quyền truy nhập cho Nhóm: Tích chọn thư mục cần cần phân quyềnà chọn Phân quyền à chọn QUYỀN TRUY CẬP - NHÓM à tích chọn các quyền à chọn Lưu để kết thúc.

+ Quyền truy nhập cho Phòng: Tích chọn thư mục cần cần phân quyềnà chọn Phân quyền à chọn QUYỀN TRUY CẬP - PHÒNG à tích chọn các quyền à chọn Lưu để kết thúc

+ Quyền truy nhập cho Nhân viên: Tích chọn thư mục cần cần phân quyềnà chọn Phân quyền à chọn QUYỀN TRUY CẬP – NHÂN VIÊNà tích chọn các quyền à chọn Lưu để kết thúc

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6328

Tổng truy cập: 5997579

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn