Họp Ban Chỉ đạo Phát triển khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

23-07-2020 14:36

Ngày 16/7/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Phát triển khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ đạo) họp thống nhất các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án Khu CNTT tập trung Yên Bình. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Khu CNTT tập trung Yên Bình có quy mô 545,82 ha, nằm ở trung tâm trong tổng thể quy hoạch Dự án Tổ hợp Yên Bình, thuộc Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 4.200 tỷ đồng, được triển khai trong vòng 5 năm (nguồn vốn nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để tham mưu UBND tỉnh Thái Nguyên trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung khu CNTT tập trung Yên Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung của cả nước (Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên). Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổng hợp ý kiến góp ý hồ sơ dự án của các Bộ liên quan để hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có ý kiến góp ý cho dự thảo Đề án và lộ trình kế hoạch triển khai trong thời gian tới nhằm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ thành lập khu CNTT tập trung (sau khi được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch tổng thể), cụ thể như thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư, đề xuất mô hình tổ chức quản lý và quy chế hoạt động, cơ chế chính sách nhằm ưu đãi thu hút đầu tư phát triển tại khu CNTT tập trung Yên Bình; thủ tục đánh giá tác động môi trường; trình tự, thủ tục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo an ninh quốc phòng, giao thông, điện, cấp thoát nước, an toàn trật tự xã hội, phát triển nguồn nhân lực…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự cần thiết xây dựng khu CNTT tập trung Yên Bình đối với sự phát triển của tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Sự ủng hộ của người dân và sự tham gia vào cuộc của các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, xây dựng các mục tiêu, lộ trình thực hiện nhằm gắn kết quy hoạch các phân khu chức năng của ngành, lĩnh vực vào quy hoạch chung của Khu CNTT tập trung Yên Bình để phát huy hiệu quả cao nhất của Dự án. Cụ thể, giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan sớm giải trình, tiếp thu các văn bản góp ý của các bộ, ngành Trung ương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án và lộ trình thực hiện các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung khu CNTT tập trung Yên Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT tập trung của cả nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý để hoàn thiện Đề án theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về Khu CNTT tập trung, nhằm chuẩn bị tốt cho thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu CNTT tập trung Yên Bình tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất kế hoạch tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương đã có khu CNTT tập trung như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

                                                           Phương NgaThống kê truy cập

Đang truy cập: 7955

Tổng truy cập: 6035910

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn