Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay

22-07-2020 08:40

Ngày 09/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay.

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh pin lithium cho thiết bị cầm tay thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Hình ảnh Pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay (Ảnh Thu Trang)

Việc đo kiểm, thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.

Quy chuẩn bao gồm các Yêu cầu kỹ thuật về các điện cực; Yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác; Yêu cầu về đặc tính điện; Yêu cầu về cảm quan; Yêu cầu đối với tế bào; Yêu cầu về đặc tính an toàn; Yêu cầu về dung sai thông số đo và phương pháp đo đặc tính an toàn.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy các loại pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

 Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 và Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

                                                                                       Thu Trang

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9281

Tổng truy cập: 6036280

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn