Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

22-07-2020 08:44

Ngày 29/5/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT. Thông tư là cơ sở pháp lý cho việc xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, trường hợp trong kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng dự kiến sử dụng những thiết bị hạ tầng đã qua sử dụng thì chi phí xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ được tính trên phần giá trị còn lại của thiết bị sau khi trích khấu hao theo quy định (sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng).

                                                                         Ảnh nguồn Internet

            Ngoài ra, chi phí bảo trì dịch vụ được xác định trên cơ sở giá thị trường bảo đảm phù hợp với yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng.

 Thông tư gồm 3 chương với 10 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 14-7-2020 áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước;

            Chi tiết nội dung Thông tư 12/2020/TT-BTTTT được đăng tải trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://www.mic.gov.vn và Website của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tại địa chỉ sotttt.thainguyen.gov.vn. 

                                                                                       Thu Trang  

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9673

Tổng truy cập: 5996940

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn