Nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số

28-03-2022 09:19

Nếu phải mô tả về bản chất của chuyển đổi số chỉ bằng một từ, thì từ đó là nền tảng số. Ứng dụng công nghệ thông tin thì từ khóa là hệ thống thông tin. Chuyển đổi số thì từ khóa là nền tảng số.

==> Khái niệm

Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì.

==> Đặc trưng

- Là hệ thống thông tin (information system).

- Cung cấp công nghệ như là dịch vụ (as-a-service), giống như điện, giống như nước, tương đối độc lập, không phụ thuộc vào thay đổi của người dùng hoặc hạ tầng. Có thể tùy chỉnh, cấu hình được để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng mà không cần phải viết lại mã nguồn. Có thể thay đổi hạ tầng tính toán vật lý bên dưới mà không làm gián đoạn dịch vụ.

- Có lợi thế quy mô (scale), tính toán, xử lý tập trung ở back-end là chính, thiết bị của người dùng chủ yếu làm chức năng hiển thị. Có lợi thế về quy mô, càng nhiều người sử dụng thì chi phí càng rẻ. Càng nhiều người dùng thì giá trị càng lớn.

Bằng việc có nhiều người dùng, cả bên cung và bên cầu, nền tảng số cho phép thực hiện các giao dịch, phân bổ, tối ưu hóa nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, dịch vụ mới.

==> Tại sao bây giờ mới có nền tảng số

Vì đến giờ mới hội tụ đủ các yếu tố:

- Mạng nhanh hơn, tính toán nhanh hơn, lưu trữ nhiều hơn, rẻ hơn,

- Công nghệ Cloud,

- Công nghệ lập trình cho phép phát triển theo kiến trúc microservices.

Nguồn: Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Thống kê truy cập

Đang truy cập:6609

Tổng truy cập: 5817655

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn