Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

29-03-2022 17:12

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử . Chỉ khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà nước, người cán bộ đặt mình vào vị trí người dân thì dịch vụ công trực tuyến mới hiệu quả hơn!

Trong năm 2021, mục tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4 đã được các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành. Theo thống kê, tính đến ngày 20/1/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ kiều kiện đưa lên mức độ 4 của cả nước là 96,74%. Đây được nhận định là bước tạo đà quan trọng cho chặng đường phát triển Chính phủ số tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến mức cao vẫn hạn chế, thể hiện ở tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến còn thấp. Trên toàn quốc, tính đến cuối năm 2021, hai chỉ tiêu này mới đạt lần lượt 36,47% và 29,80%. Trong định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục xác định cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ lên đạt 65% và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 50%. Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 giao chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến phát sinh trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho 27 sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. Theo đó, trong năm 2022, cả 17 sở, ban, ngành và 10 UBND các huyện, thành phố của Hòa Bình cần đưa tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt 55%.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022. Trong đó, giao chỉ tiêu tới từng cấp xã, phường, thị trấn. Cụ thể: chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đạt tối thiểu 45% - 50%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đạt tối thiểu 35% - 40%; chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp xã, phường, trị trấn tối thiểu đạt 25% - 30%.

Đây mới chỉ là 2 trong 63 tỉnh thành phố tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước tạo dựng nền tảng cho xây dựng “Chính quyền điện tử”, làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý của các đơn vị, là căn cứ để việc xử lý công việc của cán bộ, công chức được công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Chúc cho Hoà Bình và Khánh Hoà sẽ có kết quả đột phá về hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2022 để từ đây là mô hình cho các tỉnh, thành phố khác học tập.

Nguồn: Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6917

Tổng truy cập: 5818102

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn