Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 12/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 31/03/2022
2 135A Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 26/07/2020 Đỗ Xuân Hòa
3 Quyết định 133A/QĐ-STTTT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 24/07/2020 Đỗ Xuân Hòa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6235

Tổng truy cập: 5817531

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn