Thứ Bẩy,20/10/2018, 0:24 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3736696

Số người đang trực tuyến: 73

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định ban hành Quy định vè lập hồ sơ, chỉnh lý số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
04/2015/NĐ-CP 25/01/2015  Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
05/2016/QĐ-UBND 20/01/2016 Ban hành Quy định tiếp và trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh TN
28/QĐ-UBND 07/01/2013 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013
07/CT-TTg 22/05/2013 Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chương  trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
36/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Ban hành quy định TĐKT trên địa bàn tỉnh TN
15/2003/QH11 26/11/2013
93/2007/QĐ-TTg 22/06/2007

Ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các CQHCNN tại địa phương

145/2013/NĐ-CP 29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

117/2013/NĐ-CP 10/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

 

Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập