Thứ Bẩy,20/10/2018, 11:19 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3736497

Số người đang trực tuyến: 85

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định về Công tác văn thư
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
07/2012/TT-BNV 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
20/2013/QĐ-UBND 27/09/2013 Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
01/2011/QH13 01/05/2012 Luật Lưu trữ
12/2010/TT-BNV 26/11/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

13/2011/TT-BNV 24/10/2011

Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

03/2010/TT-BNV 29/04/2013

Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế- kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

14/2005/QĐ- BNV 06/01/2005

Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác Văn thư - Lưu trữ

13/2005/QĐ- BNV 06/01/2005

Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác Văn thư - Lưu trữ

02/2010/TT-BNV 28/04/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

 

09/2013/TT-BNV 31/10/2013

Quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

 

Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập