Thứ Năm,23/11/2017, 11:22 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2111155

Số người đang trực tuyến: 549

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
3083/QĐ-UBND 16/11/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
28/2010/QĐ-UBND 04/10/2010 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý
24/2010/QĐ-UBND 24/10/2008 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc diện UBND tỉnh quản lý
01/2015/QĐ-UBND 07/01/2015 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV 10/03/2016
139/2010/TT-BTC 12/09/2010

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

13/2010/TT-BNV 30/12/2010

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
03/2011/TT-BNV 25/01/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về Đào tạo,

bồi dưỡng công chức

03/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
05/2008/QĐ-BNV 26/11/2008

Về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo,

quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chế độ tiền lương đối với Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Chế độ phụ cấp công vụ
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
57/2011/TT-BNV 03/06/2011 Về chế độ phụ cấp công vụ
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập