Thứ Bẩy,20/10/2018, 10:56 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3736421

Số người đang trực tuyến: 171

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 1173A QĐ-STTTT 29/09/2017

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

326/2016/TT-BTC 23/12/2016

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

314/2016/TT-BTC 28/11/2016

Thông tư hướng dn một sđiều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm
33/2017/TT-BTC 20/04/2017

Thông tư quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Nghị định ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
30/2017/TT-BTC 18/04/2017

Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Thông tư quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
107/2017/TT-BTC 10/10/2017
Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
04/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết định ban hàng Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
300/2016/TT-BTC 15/11/2016
Thông tư Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
108/2016/TT-BTC 30/06/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vn đầu tư sử dụng ngun vn ngân sách nhà nước
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập