Thứ Bẩy,20/10/2018, 0:1 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3736637

Số người đang trực tuyến: 95

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
41/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
19/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT XUẤT BẢN
16/2015/TT-BTTTT 17/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
159/2013/NĐ-CP 12/11/2013

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, Xuất bản
169/2013/TTLT-BTC-BTTTT 15/11/2013 Thông tư liên tịch Quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu
195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
25/2013/TT-BTTTT 27/12/2013 Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
24/2013/TT-BTTTT 27/12/2013 Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông
27/2013/TT- BTTTT 31/12/2013 Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
115/QĐ-TTg 16/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về Ngày Sách Việt Nam
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
4/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Quy định về hoạt động in
23/2014/TT-BTTTT 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
03/2015/TT-BTTTT 06/03/2013 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
16/2015/TT-BTTTT 17/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
47/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập