Thứ Hai,19/02/2018, 10:51 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2809375

Số người đang trực tuyến: 25

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
34/2015/TT-BTTTT 11/12/2015

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải"

39/2015/TT-BTTTT 25/12/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)"
16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng
208/2016/TT-BTC 11/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
13 /2016/TT-BTTTT 25/05/2016 Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
09/2016/TT-BTTTT 30/03/2016

Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

08/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
02/2016/TT-BTTTT 01/02/2016 Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
35/2015/TT-BTTTT 15/12/2015 Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 21/07/2015 THÔNG TƢ LIÊN TỊCH Hƣớng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
22/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM"
23/2015/TT-BTTTT 17/08/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD"
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet
25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Thông tư Quy địn về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
29/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHZ đến 50 GHZ"
30/2015/TT-BTTTT 20/10/2015 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây"
32/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHZ đến 40 GHZ
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập