Thứ Ba,25/09/2018, 4:21 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613386

Số người đang trực tuyến: 558

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
47/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT 21/06/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
12/2016/TT-BTTTT 05/05/2016 Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"

31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015

Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

28/2014/TT-BTTTT 30/12/2014

Thông tư Quy định định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

25 /2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014

Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
16/2014/TT-BTTTT 18/11/2014 Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
15/2014/TT-BTTTT 17/11/2014

Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

11/2014/TT-BTTTT 05/09/2004 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu
10/2014/TT-BTTTT 28/08/2014 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000”
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập