Thứ Ba,25/09/2018, 4:47 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613519

Số người đang trực tuyến: 544

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
38/2017/TT-BTTTT 13/12/2017 Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
81/2017/TT-BTC 09/08/2017 Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
46/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
1751-CV/BTGTU 28/12/2017 Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"
531-CV/ĐUK 03/01/2018 Đề cương báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
531-CV/ĐUK 03/01/2018 Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC
531-CV/ĐUK 03/01/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016 Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
09/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm
214/2016/TT-BTC 10/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí thẩm định nội dung tài lieu xuất bản không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

939/QĐ-BTTTT 16/06/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
1636/UBND-NC 03/05/2017 Triển khai thực hiện Quyết định của TTCP phê duyệt Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020
21/KH-UBND 10/02/2017

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động, chống mua bán người năm 2017

38/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
36/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình
48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập