Thứ Sáu,23/03/2018, 4:37 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 2920097

Số người đang trực tuyến: 98

 

Văn bản pháp quy Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
531-CV/ĐUK 03/01/2018 Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC
531-CV/ĐUK 03/01/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
21/KH-UBND 10/02/2017

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động, chống mua bán người năm 2017

38/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
36/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình
48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
17/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
1358/QĐ-UBND 19/07/2013 Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
1358/QĐ-UBND 19/07/2013 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản  tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 
06/2013/NQ-HĐND 26/04/2013 Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Báo chí - Xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
151/QĐ-UBND 16/01/2015 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
151/QĐ-UBND 16/01/2015 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
4876/UBND-KGVX 12/12/2016 Thi thăng hạng biên tập viên, phóng viên 2016
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 
1722/QĐ-TTg 02/09/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
102/KH-UBND 12/12/2016  Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2017 
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  Trang sau  Trang cuối  
 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập