Thứ Ba,25/09/2018, 4:6 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613320

Số người đang trực tuyến: 534

 

Chi tiết tin Skip portlet Portlet Menu

Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính
26/12/2017 04:30 PM

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính. Thông tư quy định rõ các đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo; biểu mẫu báo cáo; kỳ, thời hạn gửi báo cáo; hình thức, phương thức gửi báo cáo; trách nhiệm của các đơn vị liên quan và kinh phí bảo đảm cho công tác báo cáo


Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính. Thông tư quy định rõ các đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo; biểu mẫu báo cáo; kỳ, thời hạn gửi báo cáo; hình thức, phương thức gửi báo cáo; trách nhiệm của các đơn vị liên quan và kinh phí bảo đảm cho công tác báo cáo. Theo đó đơn vị báo cáo phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, các số liệu báo cáo không được tính trùng hoặc bỏ sót và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo đồng thời phải gửi báo cáo tới các đơn vị nhận báo cáo đúng thời hạn, hình thức, phương thức và kỳ báo cáo;             khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo, đơn vị báo cáo có trách nhiệm kiểm tra, cung cấp lại hoặc bổ sung số liệu và các thông tin liên quan đến báo cáo nghiệp vụ bưu chính ; việc lưu trữ hệ thống sổ sách, báo cáo, tài liệu và chứng từ liên quan đến báo cáo nghiệp vụ bưu chính theo các quy định do doanh nghiệp ban hành phù hợp với quy định của pháp luật về lưu trữ.

Theo Thông tư mới các đơn vị báo cáo sẽ thực hiện kỳ báo cáo 6 tháng và báo cáo năm. Đối với báo cáo 6 tháng thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo, thời hạn gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo. Với báo cáo năm thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo, thời hạn gửi báo cáo năm trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm báo cáo. Báo cáo được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định); hoặc báo cáo dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được gửi kèm thư điện tử (là tệp dữ liệu điện tử có chữ ký số hoặc bản scan của báo cáo bằng văn bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành). Các đơn vị báo cáo có thể lựa chọn một trong các phương thức sau để gửi báo cáo như gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu chính, gửi qua fax hoặc gửi qua hộp thư điện tử.

Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế  các  quy định về báo cáo thống kê dịch vụ bưu chính công ích của Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28 tháng 5 năm 2009 quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 24/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã có văn bản số 177/STTTT-BCVT hướng dẫn các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiệp vụ báo cáo bưu chính theo quy định mới. Theo đó từ năm 2017 các doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc các hình thức khác của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Ngô Dũng


 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập