Thứ Ba,25/09/2018, 5:10 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613624

Số người đang trực tuyến: 528

 

Chi tiết tin Skip portlet Portlet Menu

Tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử
22/11/2017 09:56 AM

Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động tích cực, góp phần vào công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc thiết lập, cung cấp thông tin lên các cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT) tới cộng đồng người sử dụng internet

          Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoạt động tích cực, góp phần vào công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc thiết lập, cung cấp thông tin lên các cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT) tới cộng đồng người sử dụng internet. Đặc biệt, các trang TTĐT của các cơ quan báo chí, các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc cung cấp, truyền tải các thông tin chỉ đạo, điều hành của các ngành, các địa phương, thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; mở rộng quan hệ đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên với bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, đã cung cấp các thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Thái Nguyên.

 

Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hoạt động Trang TTĐT

tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Ảnh: Quỳnh Lê)

Bên cạnh những mặt tích cực trong hoạt động trang thông tin điện tử, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: một số trang TTĐT nội bộ của các tổ chức, doanh nghiệp còn đăng tải thông tin tổng hợp, trích dẫn nguồn tin từ các báo điện tử, tự ý trích dẫn tin, bài không xin phép vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả; cung cấp thông tin vượt quá chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; vẫn còn hiện tượng cung cấp thông tin có xu hướng giật gân, câu khách, phản cảm...

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực và đảm bảo hoạt động của các trang TTĐT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần cập nhật và thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TTĐT, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội. Đối với từng loại hình hoạt động trang TTĐT cần lưu ý mộ số điểm sau:

Thứ nhất: Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử nội bộ

- Nghiêm cấm việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí, các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng, nhà nước. Chỉ cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

- Tiêu đề (tên) trang thông tin điện tử không sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả giữa trang thông tin điện tử với các báo điện tử, tạp chí điện tử như News, Điện tử, Online.

- Cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử; tên cơ quan chủ quản (nếu có); địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang chủ của trang thông tin điện tử.

Thứ hai: Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

- Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng . Việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí phải tuân thủ các quy định về bản quyền; phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó; không tự ý trích dẫn các tin, bài không xin phép; nghiêm cấm việc thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén, thêm bớt nội dung, hình ảnh trong bài viết; không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn (trừ trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí).

- Thực hiện nghiêm các quy định về nội dung thông tin theo Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp. Thận trọng khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thường xuyên bị cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, xử lý vi phạm.

- Xây dựng quy trình quản lý thông tin, xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ những thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 13 Điều 9 Luật Báo chí hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn gỡ bỏ nội dung thông tin đó.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần trước ngày 15/01 hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông theo mẫu  số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba: Đối với các cơ quan báo chí thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí chỉ cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và theo đúng quy định của giấy phép được cấp, không được tự ý sản xuất tin, bài như các báo điện tử, tạp chí điện tử.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần trước ngày 15/01 hàng năm cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) theo mẫu  số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT là một xu thất tất yếu trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTĐT là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.


                                                                                                     Thu Hương

 


 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập