Thứ Ba,25/09/2018, 4:35 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613461

Số người đang trực tuyến: 546

 

Chi tiết tin Skip portlet Portlet Menu

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên
20/09/2016 02:47 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Ngày 05/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định…

  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò giám sát, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền; khịp thời phát hiện, nêu gương điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ, thi hành nhiệm vụ và thẳng thắn góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi thi hành công vụ. Không xem xét khen thưởng và phải xử lý kỷ luật theo quy định đối  với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ./.

                                                                                                                          Phạm Nhung

 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập