Thứ Ba,25/09/2018, 4:16 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3613366

Số người đang trực tuyến: 560

 

Chi tiết tin Skip portlet Portlet Menu

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12/07/2017 08:11 AM

Ngày 26 tháng 5 năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với gần 700 TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương

Ngày 26 tháng 5 năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với gần 700 TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo Quyết định trên các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm tổ chức niêm yết danh mục thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh hướng dẫn về kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Với Bưu điện tỉnh, cần bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC để người dân, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ kịp thời, thuận lợi, an toàn. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/5/2017./.

                                                                                 Phạm Nhung

 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập