Sở Thông tin và Truyền thông Phát huy vai trò thông tin - truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19

20/04/2020

Sở Thông tin và Truyền thông Phát huy vai trò thông tin - truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4595

Tổng truy cập: 1497586

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn