Quy định mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

30-07-2021

Nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ một số quy định về mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải quy định mức xử phạt 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản số 2845/BTTTT-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

28-07-2021

Để đáp ứng được yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng viễn thông là phải đi trước, có tính dự báo, dự phòng cao nhằm đáp ứng kịp thời, tốt nhất việc phòng chống dịch Covid-19 cũng như hoạt động kinh tế xã hội nói chung. Ngày 28/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2845/BTTTT-CVT về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 29/7/2021, điều chỉnh một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-07-2021

Thực hiện Công văn số 5982/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 7630/BGTVT-VT ngày 27/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, ngày 28/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3548/UBND-KGVX về việc áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên

27-07-2021

Hiện nay, một số người từ các tỉnh, thành phố đang có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi trở về tỉnh Thái Nguyên khai báo không trung thực tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, ngày 26/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3490/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc

26-07-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt tại Thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 63/CV-BCĐ về việc chực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc.

Từ ngày 24/7/2021, áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-07-2021

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ ngày 24/7/221, Thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để chủ động kiểm soát tình hình, ngày 24/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3464/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên

21-07-2021

Để chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngày 21/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3399/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên.

Từ ngày 20/7/2021, tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ

20-07-2021

Để chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh; thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương. Ngày 19/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3345/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, phòng chống COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID - 19 để tạo miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Tếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện “mục tiêu kép”

15-07-2021

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 09/7/2021 của Văn phòng Chính phủ; các Công văn của Bộ Y tế: số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021, số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021, số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021; Công văn số 6779/BGTVT-VT ngày 13/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 14/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3281/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện “mục tiêu kép”

Khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên

09-07-2021

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương vẫn đang có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, ngày 08/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3182/UBND-KGVX về việc khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

08-07-2021

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây, miền Nam. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 07/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3143/UBND-KGVX về việc tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 28/6, cho phép hoạt động trở lại đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

27-06-2021

Ngày 27/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 2930/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ

18-06-2021

Để chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh, ngày 17/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 2781/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. .

Thái Nguyên: sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón người lao động từ Bắc Giang trở về địa phương cách ly tập trung.

12-06-2021

Ngày 12/6/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 2671/UBND-KGVX về việc kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón người lao động từ Bắc Giang trở về địa phương cách ly tập trung.

THƯ NGỎ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

11-06-2021

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Thư ngỏ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng hãy tích cực tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất để chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Xử lý và công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19

07-06-2021

Để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh COVID -19 lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động, ngày 01//6/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 274-CV/TU về việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc cài đặt ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần trên Smartphone

03-06-2021

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và tại các địa phương trong nước như: tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người dân nghiêm túc cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm: VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI để thực hiện khai báo y tế điện tử, phát hiện tiếp xúc gần và sinh mã QR.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

30-05-2021

Để tập trung ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình, khống chế, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngày 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 2411/UBND-KGVX về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid 19 tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

29-05-2021

Ngày 29/5 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 71/QĐ-BCĐ về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid 19 tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 68 kết quả.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4390

Tổng truy cập: 3104798

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn