Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 107/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025 01/01/2188 Vũ Hồng Bắc
2 Số 12/2020/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn chi phí thuê dịch vụ Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020 Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
3 9/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 24/04/2020 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
4 06/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 03/04/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
5 16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
6 26/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
7 3974/CV/BTGTU Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 03/03/2020 Hoàng Anh Trung
8 07/KH-VPĐP Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020 Trần Nho Hưởng
9 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
10 396/CĐ-BVHTTDL tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 03/02/2020 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
11 244/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 03/02/2020 Chủ tịch Vũ Hồng Bắc
12 04/BC-BCĐ Báo cáo Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/02/2020 Phó Chủ tịch Trịnh Việt Hùng
13 635/BCT-KH rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - năng lượng - thương mại trên địa bàn về Trung Quốc nghỉ Tết chưa trở lại làm việc 02/02/2020
14 156/CĐ-TTg Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
15 01/CĐ-LĐTBXH tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
16 401/BYT-DP tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 01/02/2020
17 390/BYT-TB-CT đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV 31/01/2020 Trương Quốc Cường
18 3791-CV/BTGTU Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 19/12/2019 Hoàng Anh Trung
19 39/2019/QĐ-UBND Ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2021 16/12/2019 Trịnh Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh
20 2202/QĐ-BTTTT KH tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TTTT năm 2020 14/12/2019 Phạm Anh Tuấn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5578

Tổng truy cập: 1857617

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn