Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2/2019/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

(Đã hết hiệu lực)

08/03/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 số 02/2019/TT-BTTTT Thông tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

(Đã hết hiệu lực)

08/03/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
3 4160/QĐ-UBND Giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28/12/2018 Vũ Hồng Bắc
4 09/2001/CT-TCBÐ Về triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 26/10/2018
5 1746/QĐ-TTg Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. 24/10/2018 Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
6 38/2008/QÐ-BTTTT Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản 22/10/2018 Lê Doãn Hợp
7 25/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 20/10/2018 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
8 03/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 13/07/2018
9 599/QĐ-STTTT Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 31/05/2018
10 27/NQ/TW Về cải cách chính sách tiền lương đối với Cán bộ, công chức, vuieen chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
11 07/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 15/05/2018 Trương Minh Tuấn
12 122/QĐ-STTTT Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 25/01/2018
13 531-CV/ĐUK Đề cương báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 03/01/2018 Cao Xuân Thái
14 531-CV/ĐUK Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 03/01/2018 Cao Xuân Thái
15 531-CV/ĐUK Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 03/01/2018 Cao Xuân Thái
16 3703/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2017 30/12/2017 Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch
17 46/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 29/12/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 42/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19 1751-CV/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" 28/12/2017 Hoàng Anh Trung
20 55/2016/QĐ-TTg Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2017 Nguyễn Xuân Phúc

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1071

Tổng truy cập: 269422

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Trọng Chung - PGĐ phụ trách

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn