Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông

06-12-2019 09:16

Nhằm tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, ngày 11/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về việc tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Việc thiếu chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

của doanh nghiệp viễn thông gây ảnh hưởng không tốt đến

cảnh quan môi trường, an toàn của người dân.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn quản lý, định kỳ 6 tháng một lần tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp xã hội hóa để tổ chức, phân công, thoả thuận, thống nhất việc thực hiện các nội dung về vị trí cột ăng ten, tuyến cống bể cáp, tuyến cột treo cáp, nhà trạm viễn thông có thể chia sẻ, sử dụng chung; danh mục hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp viễn thông có thể thuê để sử dụng chung.... Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Điện lực, Cấp thoát nước... để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sử, sử dụng chung, giá thuê... hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành. Đối với tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án tạo điều kiện (về trình tự, thủ tục, thời gian,...) trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung...

Đối với các doanh nghiệp viễn thông triển khai chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh/ thành phố; định kỳ hàng năm báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử dụng chung hạ tầng tại địa phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp viễn thông cố định cần phải thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp. Tham dự các buổi làm việc do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ 06 tháng một lần để trao đổi kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống bể cáp, cột treo cáp, nhà trạm viễn thông....

Nguyễn LoanThống kê truy cập

Đang truy cập:726

Tổng truy cập: 887120

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn