Tổng hợp thông tin báo chí tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021

23-07-2021

Tổng hợp thông tin báo chí tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 23/7/2021

23-07-2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 23/7/2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 23/7/2021

23-07-2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 23/7/2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 22/7/2021

22-07-2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 22/7/2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 22/7/2021

22-07-2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 22/7/2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 21/7/2021

21-07-2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 21/7/2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 21/7/2021

21-07-2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 21/7/2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 20/7/2021

20-07-2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 20/7/2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 20/7/2021

20-07-2021

Bản tin Phục vụ lãnh đạo ngày 20/7/2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 19/7/2021

19-07-2021

Bản tin Thái Nguyên ngày 19/7/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4640

Tổng truy cập: 3104308

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn