Ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

06-03-2019 15:25

Thu Hương

          Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTG về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Cuộc tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản và chi tiết về dân số và nhà ở nước ta, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động - việc làm, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước đổi mới. Thời điểm điều tra bắt đầu là 0 giờ ngày 01/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 01/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Đ/c La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở tại huyện Phú Lương

          Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cho Tổng điều tra; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn an ninh thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra.
          Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh để thu thập thông tin ở tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. 
Ở cuộc tổng điều tra này, điều tra viên sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh hệ điều hành android từ 5.0 trở lên, độ phân giải HD 480x800 trở lên, màn hình 5inch đối  với điện thoại thông minh hoặc độ phân giải HD 1024x600 trở lên đối với máy tính bảng; hệ điều hành iOS 8.0 trở lên đối với tất cả các loại ipad và điện thoại iphone 5 trở lên, bộ nhớ trống từ còn ít nhất 1GB có kết nối GPS, 3G/4G, wifi. 
          Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc Tổng điều tra không chỉ áp dụng đối với các điều tra viên, giám sát viên, thành viên ban chỉ đạo các cấp mà còn áp dụng được đối với hộ gia đình. Đó là hộ gia đình tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của TĐT 2019 (còn gọi là Webform). Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo tới các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Trang TTĐT qua hình thức nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (để thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập) trướng và trong thời gian thực hiện tự điền thông tin quy định trong phwong án này. Đây là hình thức điều tra khá  phổ biến đối với các nước phát triển nhưng ở Việt Nam đây là lần đầu tiên. Ngoài ra, hạ tầng cơ sở phục vụ Tổng điều tra để phục vụ các hội nghị tập huấn cũng rất quan trọng, phải đảm bảo có mạng internet (wifi) để phục vụ hướng dẫn thực hành nghiệp vụ điều tra.
          Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp, các ngành quan tâm. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tiên tiến trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời phải chú ý đến  những vấn đề bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật nói chung và Luật thống kê nói riêng.
          Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã đem lại nhiều lợi ích và thuận lợi như: Thời gian công bố số liệu nhanh hơn, giảm bớt rất nhiều công đoạn ở các cấp, giúp cho công tác giám sát, hướng dẫn về chuyên môn thuận tiện, đảm bảo tính chính xác cao trong công tác triển khai thực hiện.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1593

Tổng truy cập: 660227

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn