Thái Nguyên công bố 1.231 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

23-02-2021 16:46

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đối với 1.231 thủ tục hành chính ở 03 cấp hành chính, trong đó: (1) Cấp tỉnh có 1.072 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực sở, ban ngành (gồm: Y tế; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Ngoại vụ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Công thương; Tài chính; Dân tộc; Ban Quản lý khu công nghiệp); (2) Cấp huyện có 115 thủ tục hành chính thuộc 07 nhóm lĩnh vực (gồm: Công thương; Nông nghiệp; Tư pháp; Xây dựng; Tài Nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội); (3) Cấp xã có 44 thủ tục hành chính thuộc 04 nhóm lĩnh vực (Lao động – Thương binh – Xã hội; Tài Nguyên và Môi trường; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Theo Quyết định công bố, 1.231 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 kể từ ngày 19/02/2021 trên cổng dịch cụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ website: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn); các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát thuộc phạm vi quản lý, giải quyết đảm bảo việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiệu quả, đồng thời tích cực truyền thông, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4. Sở Thông tin và Truyền thông với chức năng nhiệm vụ đơn vị chuyên trách đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phù hợp đáp ứng 100% yêu cầu dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng nộp trực tiếp qua mạng Internet cho Bộ phận Một cửa tiếp nhận. Người sử dụng có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi nào, bằng các thiết bị có kết nối Internet; Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người dân.

Triển khai đồng bộ thủ tục hành chính mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân giảm thiểu thời gian gửi và nhận hồ sơ; tăng tính công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người trong tình hình cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 402/QĐ-UBND xem tại đây

Phương Trinh.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3194

Tổng truy cập: 2315506

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn