​Thái Nguyên triển khai bổ sung mã bưu chính quốc gia trên phong bì

22-02-2019 08:26

           Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh bổ sung Mã bưu chính (tập hợp 05 ký tự số) ở phần ghi địa chỉ của cơ quan/đơn vị trên phong bì.

          Cụ thể: Mã bưu chính được ghi sau tên tỉnh/thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

          Ví dụ: Mã bưu chính của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là 24046, được thể hiện trên phong bì của Sở như sau:
          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
          SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
          Địa chỉ: Số 5, Đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên 24046

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên bổ sung mã bưu chính (24046) ở phần ghi địa chỉ trên phong bì

          Để có thông tin về mã bưu chính quốc gia, có thể truy cập trực tiếp trên các trang thông tin điện tử http://mabuuchinh.vn ; http://postcode.vn hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn. 

       Hệ thống phần mềm trên các trang thông tin điện tử sẽ cung cấp dữ liệu về mã bưu chính khi có các thông tin về xã/phường/thị trấn hoặc đơn vị hành chính tương đương, tên điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, thông tin về tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể của Việt Nam hoặc tên các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế… tại Việt Nam và ngược lại. Các đối tượng (bao gồm cả điểm BĐVHX) không được gán mã riêng sẽ mang mã của phường/xã.

          Trước đó ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ban hành Mã Bưu chính quốc gia. Mã bưu chính mới gồm 5 ký tự số được sắp xếp khoa học và dễ nhớ, có sự đồng nhất hóa 02 hoặc 03 số cuối từ trung ương đến địa phương nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và sử dụng, cụ thể: 

          Cấp trung ương: Đồng nhất hóa 03 số cuối của mã bưu chính cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Đoàn thể cấp trung ương (ví dụ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có mã XX001: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội mang mã 10001, Uỷ ban kiểm tra Trung ương tại TP Hồ Chí Minh mang mã 70001… )
Cấp tỉnh: Đồng nhất hóa 02 số cuối của mã bưu chính cho các cơ quan Đảng, chính quyền và các Đoàn thể cấp tỉnh (ví dụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp có mã XXX11: Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương mang mã 03011, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên mang mã 24011…). 

          Cấp quận/huyện: Đồng nhất hóa 02 số cuối của mã bưu chính cho quận/huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp quận/huyện (ví dụ Hội đồng nhân dân có mã XXX02: Hội đồng nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mang mã 24102, Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mang mã 24202, Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá mang mã 40402…).

          Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Mã bưu chính quốc gia và thống nhất quản lý trên toàn quốc không những đáp ứng nhu cầu sử dụng chung nguồn tài nguyên của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên thị trường mà còn phục vụ cho các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau trong xã hội. Việc bổ sung mã bưu chính trên phong bì sẽ góp phần tạo điều kiện cho việc chia chọn, chuyển phát thư từ, tài liệu của các cơ quan/đơn vị được nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Phượng LoanThống kê truy cập

Đang truy cập:1365

Tổng truy cập: 1230330

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn