Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

28-01-2021 20:56

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư này là quy định các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; in, đóng gói xuất bản phẩm để phát hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản; Các cơ quan tổ chức khác có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản gồm 5 loại định mức như sau:

Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo gồm: Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách; Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh; Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo áp – phích, tờ rời, tờ gấp.

Định mức công tác biên tập bản thảo gồm: Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo; Định mức công tác biên tập tranh, ảnh của bản thảo; Định mức công tác biên tập bản thảo áp – phích, tờ rời, tờ gấp.

Định mức công tác thiết kế, chế bản xuất bản phẩm in gồm: Định mức công tác thiết kê, chế bản sách in; Định mức công tác bản in can.

Định mức công tác làm sách điện tử.

Định mức các công tác thuộc công đoạn in sách.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng  theo quy trình hoạt động xuất bản gồm các khâu cơ bản sau: Tổ chức, khai thác bản thảo; Biên tập bản thảo; In (đối với xuất bản phẩm in) hoặc làm sách điện tử (đối với sách điện tử); Nộp, kiểm tra lưu chiểu (trước khi phát hành); Hiệu chỉnh (nếu có); Phát hành xuất bản phẩm.

Dưới đây là quy trình tồng quát của hoạt động xuất bản xuất bản phấm in và xuất bản phẩm điện tử:

QUY TRÌNH XUÁT BÂN XUẤT BẢN PHẤM IN

QUY TRÌNH XƯÂT BẢN XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Tải Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT tại đây

Phạm NhungThống kê truy cập

Đang truy cập:3136

Tổng truy cập: 2315500

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn