Tập huấn triển khai phần mềm báo cáo cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên

03-12-2018 13:20

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018, chiều ngày 19/11/2018, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn triển khai phần mềm báo cáo cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Văn phòng  và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sở Thông tin và Truyền thông cử đại diện tham dự và sẵn sàng phối hợp triển khai, áp dụng phần mềm báo cáo của tỉnh.


Hội nghị đã giới thiệu, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ phần mềm cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ webiste: http:/thainguyen.cchc.com.vn; Đồng thời cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho các đơn vị trong toàn tỉnh Thái Nguyên; Hướng dẫn cách đăng nhập tài khoản, nhập liệu báo cáo, gửi báo cáo, thu hồi báo cáo, tra cứu tổng hợp dữ liệu và các chức năng ưu việt khác của phần mềm báo cáo cải cách hành chính.

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc triển khai áp dụng phần mềm báo cáo cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tại các đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện nhằm triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.


Phương TrinhThống kê truy cập

Đang truy cập:193

Tổng truy cập: 697590

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn