Quy định mới hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động cơ quan báo chí

25-01-2021 10:02

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 và làm hết hiệu lực Thông tư số 48/2016/BTTTT  ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật Báo chí.

Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép thực hiện các loại hình báo chí gồm báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phần hồ sơ và các quy định về hồ sơ được quy định chí tiết tại các Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Thông tư.

Điểm mới nhất của Thông tư số 41/2020 so với Thông tư số 48/2016 đó là Thông tư này quy định thêm việc hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, cụ thể: Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông Hồ sơ gồm:

 Một là, tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 07);

Hai là, Đề án hoạt động tạp chí điện tử và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên trang, chuyên mục của tạp chí điện tử, các chuyên mục của chuyên trang, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

Ba là, Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí điện tử (Mẫu số 03);

Bốn là, Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

Năm là, Mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí điện tử thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” hoặc “tạp chí điện tử” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên tạp chí điện tử;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử./.

Xem chi tiết Thông tư 41/2020/TT-BTTTT tại đâyThống kê truy cập

Đang truy cập:3470

Tổng truy cập: 2315363

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn