Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất

21-08-2019 11:23

 

Nhằm thiết lập trật tự sử dụng kênh, thống nhất tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại giữa các thiết bị, hệ thống và giữa các mạng; Định hướng cho người sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trong việc sản xuất, nhập khẩu và đầu tư thiết bị, giúp cho cơ quan quản lý sắp xếp trật tự sử dụng phổ tần và quản lý phổ tần hiệu quả, hợp lý. Ngày 14/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 – 30000 MHz.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ Cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất băng tần 30 – 30000 MHz (trừ các hệ thống thông tin di động tế bào) tại Việt Nam.

Đồng thời, quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất tuân theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành; tính đến hiện trạng sử dụng tần số vô tuyến điện ở Việt Nam, việc chuyển đổi từ hiện trạng sang Quy hoạch có lộ trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng kênh trong những năm tới và khả năng đưa các công nghệ mới vào sử dụng…

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 – 30000 MHz kèm theo các điều kiện sử dụng kênh tần số bao gồm:

- Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất băng tần  30 – 1000 MHz;

- Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất băng tần  1000 – 30000 MHz.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2019 và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 – 30000 MHz. Các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, nghiệp vụ vô tuyến điện, điều kiện sử dụng quy định tại Thông  tư này và các quy định khác của pháp luật về tần số vô tuyến điện./.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1058

Tổng truy cập: 269455

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Trọng Chung - PGĐ phụ trách

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn