Mức phí phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được điều chỉnh từ ngày 01/01/2020

08-01-2020 10:13

Ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 -2021. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2021 mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được tính như sau: Đối với báo có trọng lượng đến 50 gram, phí phát hành là 1.746 đồng/tờ; với  báo có trọng lượng trên 50 gram đến 100 gram, phí phát hành là 1.859 đồng/tờ và mỗi 50gram tiếp theo là 144 đồng/tờ.

Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho giai đoạn 2018 -2019. Theo Quyết định này với báo có trọng lượng đến 50 gram, phí phát hành là 1.397 đồng/tờ; báo có trọng lượng trên 50 gram đến 100 gram, phí phát hành là 1.487 đồng/tờ và mỗi 50gram tiếp theo là 144 đồng/tờ.

Như vậy, trong giai đoạn 2020-2021, phí phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có sự điều chỉnh, báo có nấc khối lượng “đến 50 gram” và “trên 50 gram đến 100 gram” tăng 25% so với mức phí đang áp dụng của giai đoạn 2018-2019. Riêng đối với nấc khối lượng “mỗi 50 gram tiếp theo” vẫn giữ nguyên mức phí của giai đoạn 2018 – 2019

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Quyết định này được ban hành phù hợp với lộ trình quy định mức giá tại Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, nhằm đảm bảo bù đắp chi phí có liên quan, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Phượng LoanThống kê truy cập

Đang truy cập:4513

Tổng truy cập: 1497560

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn