Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020 tại Viễn thông Thái Nguyên.

28-07-2020 07:52

         Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BTTTT ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 17/6/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Đức Lộc - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác, kiểm tra thiết bị điện thoại vệ tinh Inmarsat, Vinaphone S phục vụ PCTT&TKCN  của Viễn thông Thái Nguyên.

         Ngày 22/7/2020 tại Viễn thông Thái Nguyên, Đoàn Kiểm tra công tác PCTT&TKCN ngành Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Đức Lộc – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Nguyễn Việt Bắc – Phó giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, cùng các thành viên Ban chỉ huy PCTT Viễn thông Thái Nguyên.

         Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2020, Viễn thông Thái Nguyên đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ PCTT&TKCN theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, nội dung cụ thể:

         - Ban hành quyết định số 30/QĐ-VNPT-TNn-NSTH ngày 09/01/2020 của Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai trong đó phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ huy và Đội thông tin theo từng lĩnh vực phụ trách;

         - Xây dựng Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phòng, chống thiên tai năm 2020 và Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn quản lý theo phương châm “bốn tại chỗ”; Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị viễn thông; Chuẩn hóa đấu nối dịch vụ tại nhà khách hàng; thường xuyên tuyên truyền, nhắn tin qua hệ thống SMS khuyến nghị khách hàng bảo vệ thiết bị đầu cuối khi có mưa dông, sấm sét; 

         - Tổ chức thực hiện diễn tập phương án ứng cứu thông tin với quy mô trên toàn tỉnh trong điều kiện giả định xảy ra các sự cố bất ngờ tương ứng với các cấp độ thiên tai nhằm chủ động trong công tác ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương các cấp và nhân dân trên địa bàn;

         - Thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, chạy thử các hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác PCTT&TKCN, như hệ thống Vô tuyến sóng ngắn Codan; điện thoại vệ tinh Inmarsat, Vinaphone S; hệ thống thông tin VSAT IP; hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng..vv;

         - Thực hiện kiểm tra rà soát toàn bộ mạng lưới và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột anten, mạng cáp treo ..vv, chủ động tiến hành gia cố, sửa chữa khắc phục các tồn tại của mạng lưới, đặc biệt tại các vị trí sung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

         Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của Viễn thông Thái Nguyên, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN của Viễn thông Thái Nguyên đầy đủ, toàn diện. Trong thời gian tới để phát huy kết quả tốt đã đạt được về công tác PCTT&TKCN, Đoàn Kiểm tra đề nghị Viễn thông Thái Nguyên:

         - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, chủ động  đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của tập thể CBCNV của đơn vị về công tác phòng chống thiên tai; Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống thiên tai của các trung tâm viễn thông như việc chuẩn bị phương tiện, vật tư, đặc biệt là kiểm tra các cột thu, phát sóng thông tin di động nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa lũ, bão..vv thực hiện nghiêm chế độ trực ban để xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra…

         - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, tiếp tục lồng ghép việc diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc với quy mô, thời điểm phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Minh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:6275

Tổng truy cập: 1967371

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn