Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của sở thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên

03-12-2018 13:14

 

Căn cứ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 15/11/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Danh mục Thủ tục hành chính được công bố gồm 41 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Thủ tục hành chính cấp tỉnh được công bố thuộc 04 lĩnh vực, bao gồm: 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bưu chính; 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Báo chí; 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành. Đồng thời, 02 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành.

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã được công bố trước đó tại các Quyết định: Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên là căn cứ triển khai thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị đảm bảo phục vụ tổ chức, người dân được hiệu quả, kịp thời, đúng quy định./.

(Có file PDF Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên kèm theo)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1298

Tổng truy cập: 1197692

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn