Công văn số 3971/CV/BTGTU ngày 2/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

04-03-2020 08:27

Thống kê truy cập

Đang truy cập:717

Tổng truy cập: 887179

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn